Wat hou je netto over als zzp’er: De inkomstenbelasting helder uitgelegd

Iedereen met een inkomen in Nederland betaalt belasting (als het goed is). Dit heet inkomstenbelasting. Zzp’ers betalen twee soorten belasting. Namelijk de btw en de inkomstenbelasting.

Btw is de belasting die je als zzp’er doorberekent aan je klant. Als jij btw hebt betaalt over ingekochte producten dan mag je deze weer terugvorderen op de belastingdienst. De btw is dus geen belasting op je inkomen maar meer een belasting die voor rekening van de consument komt. Daarom laat ik de btw in dit artikel buiten beschouwing.

De inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Dit kan inkomen uit loon zijn, of uit de winst die je maakt met je onderneming.

De gemiddelde zzp’er verdient volgens het cbs een bruto inkomen van zo’n €40.000 per jaar. hier hou je na alle belastingen en belastingkortingen ongeveer €34.900 netto aan over.

Hier beneden leg ik stap voor stap uit aan de hand van makkelijke voorbeelden hoeveel belasting je betaalt bij verschillende inkomens als zzp’er.

Wat vind je in dit artikel?

Tip: om mijn belasting en boekhouding super simpel en snel te regelen gebruik ik e-boekhouden.nl. Via deze link kun je nu 15 maanden gratis e-boekhouden claimen.

1. Voorbeeld: hoeveel inkomstenbelasting betaalt een zzp’er met een winst van €40.000?

Om uit te rekenen wat je aan inkomstenbelasting moet betalen moet je eerst weten wat je inkomen is.

Je inkomen als zzp’er is de omzet die je hebt gefactureerd aan je klanten minus alle kosten die je hebt gemaakt om deze omzet te halen.

Inkomen = omzet – kosten

De belastingdienst geeft ondernemers allerlei kortingen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Deze kortingen mag je aftrekken van je inkomen waardoor er een lager bedrag overblijft waar belasting over geheven wordt.

Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de volgende kortingen:

  • Zelfstandigen aftrek: als je 1225 uur of meer per jaar besteed aan je onderneming krijg je een korting van €7.000 op je belastbaar inkomen.
  • Startersaftrek: tot 5 jaar na je inschrijving bij de kvk mag je 3 keer €2.123 aftrekken van je belastbaar inkomen.
  • MKB-winstvrijstelling: je mag 14% van je winst aftrekken.

Deze bedragen mag je in mindering brengen op de winst die je opgeeft bij de belasting. Over het bedrag dat over blijft na deze kortingen wordt belasting geheven die berekend wordt in box 1.

Als je als zzp’er een winst hebt gemaakt van €40.000 ziet de berekening van inkomstenbelasting er zo uit:

2. Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik als zzp’er?

De winst die jij maakt als zzp’er valt net als het arbeidsloon in box 1. Het inkomen in box 1 wordt progressief belast. Dit betekend dat hoe meer je verdient, hoe hoger het percentage belasting is dat je betaalt. 

Zzp’ers die een winst hebben gemaakt van €20.000 betalen na de zelfstandigenaftrek en de mkb winst vrijstelling ongeveer €554 belasting. Een zzp’er met een winst van €130.000 betaalt €48.127 aan de belastingdienst.

Om het makkelijk voor je te maken heb ik voor verschillende inkomens uitgerekend wat je netto overhoud als zzp’er. De inkomens in de tabel liggen tussen de €20.000 en de €130.000.

Tabel bruto/ netto inkomen zzp’er

Let wel op dat bij deze berekeningen rekening is gehouden met de zelfstandigenaftrek, winstvrijstelling en met de startersaftrek. Als jij geen recht meer hebt op de startersaftrek betaal je dus wat meer belasting dan genoemd wordt in de tabel. 
 

Er is geen rekening gehouden met bijtellingen zoals bijvoorbeeld een auto of WOZ-waarde of andere aftrekposten zoals hypotheekrente. Hoeveel jij precies netto overhoud hangt dus echt af van je situatie maar de tabel hier boven schets een goede indicatie.

Welk percentage betaal ik aan belasting als zzp’er?

De winst die jij maakt als zzp’er valt net als het arbeidsloon in box 1. Het inkomen in box 1 wordt progressief belast. Dit betekend dat hoe meer je verdient, hoe meer belasting je betaalt. Box 1 heeft twee belastingschijven. De eerste schijf kent een belastingpercentage van 37,35% en de hoogste schijf is 49,50%.

Als ondernemer heb je in Nederland recht op allerlei kortingen op je belastbaar inkomen. Deze zijn niet meegenomen in de belastingpercentages die hierboven genoemd zijn.

Hieronder zie je een tabel van de percentages die een zzp’er betaalt bij bruto inkomens tussen de €20.000 en €130.000. In de berekening van het netto inkomen is rekening gehouden met zelfstandigen aftrek en de mkb winstvrijstelling en niet met de startersaftrek.

Let op: net als in de voorgaande berekeningen is hier wel rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek, winstvrijstelling en met de startersaftrek en niet met bijtellingen zoals de lease auto bijtellingen of aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. 

Wil jij precies weten wat jij over houdt in jouw situatie gebruik dan deze tool.

Verschil inkomstenbelasting en BTW
De inkomsten belasting en de BTW zijn twee verschillende vormen van belasting. Inkomstenbelasting betaal je een keer per jaar over de belastbare winst en de btw betaal je per kwartaal. De BTW bereken je door aan je klant en de btw die jij betaald hebt over ingekochte goederen/diensten krijg je terug van de belastingdienst.

Hoe wordt inkomstenbelasting berekend voor zzp’ers?
Het schijven systeem kan wat verwarrend zijn. Over de eerste €68.507 van je inkomen betaal je 37,35%, het bedrag hoger dan €68.507 wordt belast met 49,50%. 

Voor iemand met een bruto inkomen van €100.000 ziet de berekening er dan zo uit:

Let op: in deze berekening is geen rekening gehouden met de verschillende aftrekposten. Daarom valt het bedrag hoger uit dan in de tabel bruto / netto.

3. Verschil inkomstenbelasting zzp en loondienst

Zzp’ers en mensen in loondienst betalen allebei inkomstenbelasting. Het verschil tussen de twee is dat een zzp’er een ondernemer is. Hierdoor kan de zzp’er in aanmerking komen voor belastingkortingen zoals de zelfstandigen aftrek en startersaftrek. 

De zzp’er betaalt zelf de wettelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Als je in loondienst bent betaalt je baas dit voor je.

Vergelijking netto inkomen zzp en loondienst

Om het netto inkomen van een zpp’er te vergelijken met dat van iemand in loondienst, heb ik voor bruto inkomens van €20.000 tot €130.000 een vergelijkingstabel gemaakt. In het berekenen van het netto inkomen van de zzp’er is rekening gehouden met de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
 

De inkomens zijn berekend met deze tool.

Tabel met verschillen

Het verschil netto inkomen zzp en loondienst uitgelegd

Het is duidelijk dat zzp’ers meer overhouden dan mensen die in loondienst werken. Dit komt door de belastingkortingen die zzp’ers krijgen. Hierdoor lijkt het of je veel voordeliger uit bent als zpp’er, maar de overheid geeft deze kortingen niet zomaar. Zzp’ers lopen namelijk een stuk meer risico dan werknemers. Een werknemer loopt alleen het financiele risico dat hij ontslagen kan worden terwijl zzp’ers met veel meer kans op tegenslagen rekening moeten houden.

Ziek zijn
1 op de 10 zzp’ers raakt arbeidsongeschikt tijdens zijn werkbare leven. Een zzp’er die door ziekte niet kan doorwerken heeft in principe geen inkomen meer. Het is erg duur om je hier tegen te verzekeren. Slechts 20% van de zzp’ers kiest dan ook voor zo’n verzekering. Een ander deel van de zzp’ers  kiest er voor om een buffer op te bouwen voor het geval dat ze ziek worden. Houd er wel rekening mee dat je over opgebouwd vermogen belasting betaalt in box 3.

Mindere tijden
Als je ondernemer bent ligt het risico van mindere tijden constant op de loer. Je kan een belangrijke klant verliezen of voorbijgestreefd worden door concurrentie. Hiertegen bestaat geen verzekering. Dit risico moet je dus zelf opvangen met een spaarpotje.

Oudedagvoorziening
Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor je oude dag voorziening. Ook hier zal je dus een potje voor moeten opbouwen. Je kan zelf voor sparen of je kunt je aansluiten bij een pensioenbeheerder.

Kosten
Als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten. Als je computer bijvoorbeeld kapot gaat moet je deze zelf betalen. Als je in loondienst bent is dit het risico van je baas.

4. Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik als ik zzp'er ben én in loondienst?

Als je naast je normale baan aan de slag wilt gaan als zzp’er heb je twee inkomstenbronnen die beide belast worden in box 1:

  • Inkomen uit loondienst
  • Winst uit onderneming

Als zzp’er heb je recht op verschillende belastingkortingen. Echter als je zzp’er bent naast een normale baan, kom je vaak niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek omdat je niet voldoet aan het urencriterium.

Voorbeeld berekening belasting bijverdienste

Stel je bent in loondienst en je brutoloon is €27.000 per jaar. Naast je baan verdien je €10.000 per jaar bij als zzp’er. Je bent meer tijd kwijt aan je baan dan aan het zzp’en.

De berekening van je netto inkomen ziet er dan zo uit:

Als je bijklust als zzp’er betaal je dus meer belasting dan wanneer je een fulltime zzp’er bent met het zelfde bruto inkomen. Dit komt door een belastingtechnisch nadeel dat je in zo’n situatie hebt.

Het belastingnadeel van bijverdienen naast je normale baan is dat je vaak geen recht hebt op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Je komt namelijk pas in aanmerking voor deze aftrekposten als je aan het urencriterium voldoet. Hier voldoe je aan als je:

  • Minimaal 1225 uur voor je onderneming werkt
  • Meer uur voor je onderneming werkt dan voor je baan in loondienst

Een klein voordeel is echter dat je wel minder Zvw bijdrage betaalt dan iemand die fulltime zzp’er is omdat je werkgever het Zvw gedeelte betaalt over je loon.

Rekentabel verschillende inkomens en bijverdiensten

Om een duidelijk beeld te geven van wat je netto inkomen is bij verschillende combinaties tussen looninkomsten en inkomsten uit zzp’en heb ik hier beneden een rekentabel gemaakt.

Let op: In de berekening van de netto inkomens is de zelfstandigenaftrek niet meegenomen omdat ik er bij alle combinaties van uit ga dat je meer tijd kwijt bent aan je loonbaan dan aan je onderneming of dat je niet meer dan 1225 uur per jaar kwijt bent aan je onderneming. Wel is de MKB-winstvrijstelling er in meegenomen omdat iedere ondernemer daar recht op heeft.

5. Wanneer betaal ik de inkomstenbelasting als zzp'er?

Je inkomen en daarmee je inkomstenbelasting wordt altijd berekend over het volledige kalenderjaar. Tenzij je boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. Je inkomstenbelasting wordt dus bepaald door de winst die je hebt gemaakt tussen 1 januari en 31 december.

Als ondernemer kun je aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waar je aangifte van doet. Dit doe je online in het ondernemersportaal van de belastingdienst. Vervolgens doet de belastingdienst er 1 tot 3 maanden over om jouw aanslag te controleren en je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting toe te sturen waarop vermeld staat hoeveel je moet betalen en voor welke datum.

Kan ik inkomstenbelasting in delen betalen?

Vooral voor zzp’ers kan het even schrikken zijn als de aanslag inkomstenbelasting op de deurmat valt. Gelukkig kan je een regeling treffen met de belastingdienst.

Als je er voor kiest om je inkomstenbelasting in termijnen te betalen moet het bedrag gelijk verdeeld worden over de resterende maanden van dat jaar. Het totaalbedrag dient dan uiterlijk 31 december op de rekening van de belastingdienst te staan.

Voorbeeld
Je hebt aangifte inkomstenbelasting gedaan over het jaar 2020. Je krijg een voorlopige aanslag van €4.500 met een dagtekening van 20 februari 2021. Dit betekend dus dat er nog 10 maanden zijn na de dagtekening. Je mag het bedrag dan verdelen over 10 maanden. Je betaalt €450 per keer.

6. Conclusie zzp vs loondienst

Als je puur naar netto-bruto kijkt dan betaal je als zzp’er minder belasting. Het voordeel dat je krijgt ten opzichte van een werknemer kun je zien als een risicovergoeding. Over een bruto inkomen van €40.000 betaal je als zzp’er €5.063 en als werknemer betaal je €9.170 aan belasting per jaar. Is dit bedrag de risico’s waard?

Wat zegt je gevoel
Het belangrijkste dat je voor je zelf moet beslissen is waar jij je het beste bij voelt. De een kan niet zonder de spanning en de vrijheid van ondernemen en de ander hecht meer waarde aan zekerheid en rust van in loondienst zijn. Of zzp’en iets voor jou is hangt dus sterk af van wat voor persoon jij bent.

Kan jij de risico’s van het ondernemen aan?
Iedere zzp’er heeft in meer of mindere maten te maken met het risico dat er mindere tijden aan kunnen komen. Als dit gevoel constant in je hoofd zit kan het aan je gaan knagen en kun je stressverschijnselen krijgen. Ben jij een persoon die hier goed mee om kan gaan? Denk hier goed over na voor je de stap maakt om voor je zelf te beginnen.

Als je een baan hebt, probeer geleidelijk over te gaan naar zzp’en
Ik kreeg tijdens mijn normale baan het idee om voor me zelf te beginnen. Ik vond het te riskant om meteen te stoppen en te beginnen met ondernemen. Daarom heb ik er voor gekozen om tijdens mijn baan te starten als zzp’er. Zodra ik genoeg verdiende met zzp’en ben ik gestopt met mijn baan en fulltime zzp’er geworden.

Andere interessante artikelen: